Rijdam is distributeur van ARO, producent van industriële weerstand-lasmachines. Wij verzorgen volledige leveringen, installatie en onderhoud van weerstand-lasinstallaties. Wij onderscheiden hierin; puntlasmachines, puntlastangen, rolnaadlasmachines, projectielasmachines, stuiklasmachines, frictielasmachines.

00050313-hoofd

Puntlasmachines

Puntlassen is een variant van weerstandlassen die onder andere wordt gebruikt bij dun plaatwerk. Hierbij worden twee platen tussen twee puntvormige elektrodes geplaatst. De elektrodes drukken aan beide kanten tegen de twee platen van het werkstuk. Terwijl dat gebeurd wordt er een behoorlijk sterke stroom door het werkstuk heen gestuurd. Hierdoor worden de twee platen van het werkstuk op het contactpunt verhit zodat ze aan elkaar smelten. Puntlasmachine ’s worden onder andere gebruikt in de auto-industrie. Dit lasproces behoort tot het meest gebruikte lasproces dat onder de categorie weerstandlassen valt.

Rijdam informeert u graag over het groot assortiment van ARO hangende puntlastangen en besturingen met een variatie aan vermogen van 2 kVA tot 550 kVA

Rolnaadlasmachines

Rolnaadlassen lijkt veel op puntlassen alleen wordt hierbij gebruik gemaakt van grote elektroderollen. Tussen deze twee elektroderollen worden platen ‘getransporteerd’. Dit gebeurd met een bepaalde snelheid. Tijdens het ‘transporteren’ van de plaat tussen de rolelektrodes wordt druk uitgeoefend. Daarnaast worden er met een bepaalde regelmaat puntlassen gemaakt. Hierdoor ontstaat een soort stippellijn. Deze stippellijn verbind de platen aan elkaar.

Rijdam informeert u graag over het groot assortiment van ARO hangende puntlastangen en besturingen met een variatie aan vermogen van 2 kVA tot 550 kVA

Projectielasmachines

Bij projectielassen wordt gebruik gemaakt van vlakke elektroden. Tussen de vlakke elektroden worden de platen van het werkstuk ingeklemd. Daarna laat men door het contactpunt van de werkstukdelen (dus tussen de elektroden) een grote elektrische stroom lopen. Deze elektrische stroom zorgt er voor dat het contactvlak wordt verhit. Het contactvlak of een deel van het contactvlak wordt tot smelten gebracht en daarnaast wordt door de elektroden druk uitgeoefend op het contactvlak van de platen. Hierdoor smelten de twee delen van het werkstuk aan elkaar vast.

Rijdam informeert u graag over het groot assortiment van ARO hangende puntlastangen en besturingen met een variatie aan vermogen van 2 kVA tot 550 kVA

Stuiklasmachines

Weerstandstuiklassen wordt ook wel drukstuiklassen genoemd. Dit wordt onder gedaan bij het maken van lasverbindingen tussen buizen. De uiteinden van buizen (of andere materialen) worden door twee elektrisch geleidende klemmen tegen elkaar gedrukt. Terwijl dit gebeurd wordt een grote stoom gestuurd door deze overgang. Omdat de meeste elektrische weerstand ontstaat op de overgang tussen de twee oppervlaktes die aan elkaar verbonden moeten worden, ontstaat daar de meeste hitte. Hierdoor smelten de oppervlakken. Door de druk die wordt uitgeoefend met de klemmen worden de twee gesmolten oppervlaktes tegen elkaar gedrukt zodat ze aan elkaar smelten. Weerstandstuiklassen is een effectief lasproces waarbij geen materiaal verloren gaat.

Rijdam informeert u graag over het groot assortiment van ARO hangende puntlastangen en besturingen met een variatie aan vermogen van 2 kVA tot 550 kVA

Frictielasmachines

Onder de Frictielas, Wrijvingslas, wordt eigenlijk het samensmeden van twee delen verstaan. Dit kan Ferro aan non Ferro zijn. Of Ferro aan Ferro of anders. De wrijving ontstaat, door onder hoge druk (600 KN) twee delen ten opzichte van elkaar te laten draaien. Door de warmte die hierbij in beide delen ontstaat worden ze roodgloeiend en kunnen de delen aan elkaar worden gelast, gesmeed.

Het proces is snel, effectief en dus kostenbesparend, er is geen voorbewerking nodig, er is een zeer kleine warmte beïnvloedde zone (heat affected zone), geen lasdraad, menggas of afzuiging nodig. Het grootste voordeel van de frictiegelaste of wrijving gelaste delen is dat er een perfecte las ontstaat. Er is een volledige doorlas (oppervlakte las in plaats van omtrek las) want de delen worden tot één geheel gelast/samengesmeed. De wrijvingslas wordt op een duurzame wijze vervaardigd. De milieu belasting van het productieproces is significant lager dan bij bestaande las technieken. Bij een frictielas of wrijvingslas is de las sterker dan het moeder materiaal.
De krul of flash die na het lassen ontstaat wordt direct verwijderd op dezelfde machine.
Lassen als deze worden in de nucleaire, maritieme, offshore- onshore, aerospace industrie toegepast maar passen in alle industrieën zoals machine bouw, cilinder productie.

Rijdam informeert u graag over het groot assortiment van ARO frictielasmachines en besturingen met een variatie aan vermogen.

Autoplaat herstel

Veel nieuwe technieken en nieuwe materialen doen hun intrede in de automatie industrie. U als plaat herstel bedrijf zou voor verschillende bevestigingstechnieken moeten kunnen kiezen. Één van die technieken is en blijft het conventionele puntlassen. ARO N179, ARO CDPR 2012, De AROMASTER III, De AROSPOTTER F6, De AROMIG IV en Tools en Accesoires.